Round Table 62 Imola

Zona III – Tavola 62

Charter meeting
19/10/1999

Tavola Madrina
ROUND TABLE 38 FAENZA

Riunioni
2 e 4 Giovedì del mese

Ritrovo
Circolo Sersanti
Piazza Matteotti, 8, 40026, Imola (BO)
Tel +39 0542 22 207

Email
imola@roundtable.it  imola@pecroundtable.it